Ayurvedic Industrial Units
   
         
   
KANNUR DISTRICT
   
   
     

Dr.P.V.Madhavan Nair
Kerala Ayurveda Vaidyasala Ltd.
P.O. Thaliparambu
Kannur-670 141

The Secretary
Pappinissery VishaChikilsa Society Ltd,
Andoor Panchayath
P.O.Pappinissery, Kannur

Dr.S.Sivaprasad
Sunson Herbal Products
N.Bazar, Payyannur,
Kannur-670 307

Dr.P.P.Anthru
Kurumathoor Arya Vaidya sala &
Nursing home, P.O.Karimbam,
Thaliparamba,
Kannur-670 142

M/s.Dhanwathiri Nilayam
Cherukunnu P.O
Kannur

Dr.C.K.Sreevalsan
Sreesadan Ayurveda Oushadasala
H.O.Kannur-670 001

Dr.U.K.Pavithran
Asoka Pharmaceuticals
Thalikkavu Road,
Kannur-670 001

Mr K.K. Sajith Kumar
Arogyarakshasramam Pharmacy
South Bazzar,
Payyannur- 670 307

Mr. P.K Raghavan Vaidyar
Raghava Ayurvedic Pharmacy
Thalassery- 670 104

Dr. N Padmanabhan
Arogyadhayani Oushada sala
Chokli P.O, Thalassery-670 672